Vrede op Maria Hemelvaart – 15 Augustus 1945

Kamp Album

 ” Vrede op Maria Hemelvaart15 Augustus 1945 Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   Heel vroeg op die feestmorgen, heerst’ in ’t kamp ’n grote vreugd: “Stil, stil, stil!! We hebben vrede!” zei een dame heel verheugd. ’n Groot geheim nog moest het blijven, ’t ging heel stil van mond tot mond. En al kwam … Lees Meer

Vredesvliegtuigen – 23 Augustus 1945

Kamp Album

 ” Vredesvliegtuigen 23 Augustus 1945 Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   Hoera! Hoera! Gejuich! Gevlag! Ja, nu was het zeker waar! Vrede! Vrede! ’t Was heus echt, ’t was zo duidelijk en zo klaar! Ze vlogen heel laag boven ’t kamp, en gooiden ook pamfletten uit. ’t Stond zwart op wit: “We brengen voedsel, … Lees Meer

Voldoende eten

Kamp Album

 ” Voldoende eten Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   Alle hong’rige leeuwen, ontvlucht uit hun kooien, zo renden de vrouwen nu naar het “gedek”. Er was zzoveel eten daar bij de omheining, en iedereen had onbeschrijflijk veel trek! Javanen verkochten of ruilden voor kleren; het laatst wat men had, werd voor voedsel betaald. ’t … Lees Meer

Voedselpakketten

Kamp Album

 ” Voedselpakketten Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   Herinnert ge u onze laatste verrassing, die menigeen trok van de rand van het graf? Wat dit pittig hapje bij velen bewerkte, daar stond en daar staat men gewoonweg van paf! In kamp “Karang Panas” kwam ook in de Meimaand, zo’n pak van Amerika, voor Kerstmis … Lees Meer

Contact Holland-Indië – November 1945

Kamp Album

 ” Contact Holland-Indië November 1945 Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   Contact! Contact! De eerste brief! Al meer dan vijf jaar niets gehoord! Opeens in huis zo’n groot lawaai, alsof er iemand werd vermoord. Een brief uit Holland! Van Maastricht! van ’t Provinciale Moederhuis! En weldra kwamen brieven aan, voor elke Zuster van haar … Lees Meer

Van Semerang naar Soerabaia

Kamp Album

 ” Van Semerang naar Soerabaia Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   Wij verheugden ons, in Augustus bij de vrede, om gauw, heel gauw nu thuis te zijn! Geen mens dacht toen nog aan dat nare staartje, als toegift nog van als de oorlogspijn. Steeds werd gezegd: “We zullen gauw vertrekken!” toch hebben wij vijf … Lees Meer

Darmo – Soerabaia

Kamp Album

 ” Darmo – Soerabaia Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   De “Tegelberg” bracht ons in goede richting, de zeventiende kwamen wij in Soerabaia aan! De stad was stil en leek wel uitgestorven, we wisten niet, waar nu weer heen te gaan. Er kwamen bussen die brachten ons naar kampen; “Hotel Laarman” werd nu ons … Lees Meer

Terugblik Soerabaia 1946

Kamp Album

 ” Terugblik Soerabaia 1946 Kamp Album – Zuster Josepha Cornelia   ’n Terugblik nog op d’afgelopen jaren: ze waren hard en velen zijn niet meer. Van ons vroeg God geen offer van het leven: ’n Duizendvoud: “Wij danken U, o Heer!” De kampkledij kan men hier weer verwisselen, met ’t goed bewaarde Missie-kloosterkleed. Al werd … Lees Meer