De wereld op z’n kop

Leef je Leven

 ” De wereld op z’n kop Leef je Leven – Jacques Keulen   De wereld lijkt wel op hol geslagen Ieder heeft zijn eigen verhalen Geld, corruptie, bedrog en macht Heeft nog nooit iemand geluk gebracht Het vergaren van geld en goed is niet verboden Maar je kunt er geen gezondheid mee kopen En komt … Lees Meer

De mooiste reis

Leef je Leven

 ” De mooiste reis Leef je Leven – Jacques Keulen   Als mijn lichaam ooit gekrompen is Door leed en pijn en alleen maar duisternis Mijn ziel stapt dan aan Gods rechterhand Op zoek naar het beloofde land Daar is dan reeds een plaats voor mij bewaard Waar je van alle smarten blijft bespaart.  

Carnaval

Leef je Leven

 ” Carnaval Leef je Leven – Jacques Keulen   Plezier leut met carnaval Op straat en op het bal Pluk die mooie dagen in je leven Ze zijn zo kort, ze duren maar even Na enkele dagen is het weer gedaan Dan komen de zorgen weer van alle kanten aan Roep dan ook LAAT GAAN, … Lees Meer

Vakantie

Leef je Leven

 ” Vakantie Leef je Leven – Jacques Keulen   Het is lente de zon schijnt door de ruiten Het is gek, maar dan wil de mens naar buiten Weg, ver weg van hier, soms naar verre landen Niet wetend waar ze stranden Avontuur, zon en vertier tegemoet Het doet immers een mens wel eens goed … Lees Meer

De klokken

Leef je Leven

 ” De klokken Leef je Leven – Jacques Keulen   Als de klokken mij gaan begeleiden Naar de hemelse paradijzen Dan begint voor mij het mooie leven Zonder pijn en zonder streven Een ieder is daar weer gelijk Daar is niemand arm en niemand rijk Dan schrijf ik misschien nog eens een brief Die zal … Lees Meer

Colofon

Leef je Leven

 ” Colofon Leef je Leven – Jacques Keulen   Gedichten: Jacques KeulenVormgeving: Helga KeulenFoto’s en illustraties: Helga Keulen © Jacques Keulen 2007 +© Uitgegeven door: Helga Keulen Eerste druk: 11-11-2012 11:11 uur PM Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke … Lees Meer