"

Het gebed

Kamp Album - Zuster Josepha Cornelia

 

’s Middags om een uur of vijf,
speelt zich hier af een vroom bedrijf

Refter en gemeenschappelijke cel,
doet dan weer dienst als bidkapel.

Heel vroom wordt dan hier saam gebeden,
herinnering aan ons heerlijk verleden.

Maar toch heeft men niet heel veel rust,
als Sien het ziet, denk maar gerust:

’t Is uit een tijd weer met die pret,
men moet zich verstoppen voor ’t gebed!