"

Van Semerang naar Soerabaia

Kamp Album - Zuster Josepha Cornelia

 

Wij verheugden ons, in Augustus bij de vrede,
om gauw, heel gauw nu thuis te zijn!
Geen mens dacht toen nog aan dat nare staartje,
als toegift nog van als de oorlogspijn.

Steeds werd gezegd: “We zullen gauw vertrekken!”
toch hebben wij vijf maanden lang gewacht.
Toen haalde ons op twaalf januari
de “Tegelberg”, die ons naar Soerabaia bracht.

’t Was geen prettig reisje onder in de ruimen,
op één gepakt als haring in een ton.
Men sliep op tafels, of er vóór, ernaast, erónder,
als je tenminste nog ’n plekje vinden kon.