"

Laot dien zörge veur mörge

Gedicht van Helga Keulen

 

Laot dien zörge mer veur mörge
Laef vandaag en maak plezeer
Want dan kènste d’r weer taege
Mörge zeen v’r dan waal weer
Duust’re wolke trèkke euver,
En de hemel wurd wir klaor
Want de zón die geet wir sjiene
Wo ‘t gister duuster waor.

Höbs te zörg, noe of later?
Of probleme, groat en klein?
Sjleuts te dèks ‘n groate flater,
En doe wurs ‘n sjacherein?
Bèsse mood aan ‘t verleze
en doe zuuste ’t duurster in?
Dan kèns te dich zelf geneze!
Maak vandaag ‘n nuuj begin!