"

Contact Holland-Indië November 1945

Kamp Album - Zuster Josepha Cornelia

 

Contact! Contact! De eerste brief!
Al meer dan vijf jaar niets gehoord!
Opeens in huis zo’n groot lawaai,
alsof er iemand werd vermoord.

Een brief uit Holland! Van Maastricht!
van ’t Provinciale Moederhuis!
En weldra kwamen brieven aan,
voor elke Zuster van haar thuis!

Zij leefden nog en wij hier ook!
Dat had men blijkbaar niet verwacht.
Daarom gejubel en gedankt!
Al waren offers ook gebracht!