"

Colofon

Leef je Leven - Jacques Keulen

 

Gedichten: Jacques Keulen
Vormgeving: Helga Keulen
Foto’s en illustraties: Helga Keulen

© Jacques Keulen 2007 +
© Uitgegeven door: Helga Keulen

Eerste druk: 11-11-2012 11:11 uur PM

Niets uit deze uitgave mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, internet of welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.